Ringeklokker

Ringeklokker 150 150 Kaia

Porttelefonene i leilighetene er koblet til hverandre, og kan bare demonteres / monteres av en kyndig person. Hvis et apparat blir koblet feil, skaper det trøbbel for hele oppgangen.

Styreleder skifter navn på ringeklokkene. Ta gjerne kontakt ved behov for endring.

Postkasseskilt ordner beboerne selv. Dette kan f. eks. bestilles fra posten.no