Husordensregler

Satt opp av styret i januar 2021. Disse erstatter tidligere husordensregler i fra mai 2014.

Leiligheten og fellesanleggene må ikke brukes på en måte som er til sjenanse for de øvrige beboerne. Enhver andelseier er ansvarlig for at husordensreglene blir overholdt av hennes/ hans husstand og andre som oppholder seg i leiligheten.

  1. Det er lytt i blokka og det må vises hensyn. Høylytt og overdreven bruk av musikkinstrument/stereoanlegg, verktøy m.m. bør unngås – spesielt på sommertid når vinduer er åpne. Det må være ro:
   Før klokka 8.00 og etter klokka 23.00 på hverdager
   Før klokka 10.00 og etter klokka 17.00 på lørdager
   Helt ro på søn- og helligdager.Håndverksarbeider skal utføres i arbeidstiden:
   Mellom klokka 8.00 og 17.00 på hverdager
   Mellom klokka 9.00 og 15.00 på lørdager
   Ikke på søn- og helligdager.Ved spesielle anledninger varsler man og konfererer med naboene i forkant for å finne fram til løsninger som alle kan være fornøyd med. Ved uenighet bestemmer styret.
  2. Alt avfall skal være innpakket før det kastes i søppelcontainere. Det er forbudt å kaste glødende eller ildsfarlig avfall. Beboere oppfordres til å fordele søppel til mellom containerne for å unngå overfylte søppelcontainere. Containerene er til husholdningaavfall. Store gjenstander, papir, glass og farlig avfall leveres til innsamlingsstasjoner.
  3. Husdyrhold er tillatt så lenge dyret ikke er til sjenanse for de øvrige andelseiere. Beboere som ønsker å anskaffe seg husdyr må søke styret. Tilgrising av fellesarealene i forbindelse med lufting må fjernes av dyreholder.
  4. Det er ikke anledning til å oppbevare private gjenstander på fellesarealet. Disse skal være fritt tilgjengelige iht. brannforskrifter om rømningsveier og med tanke på renhold. Ved midlertidig behov for oppbevaring avtales dette med styret i hvert enkelt tilfelle .
  5. Banking av tepper og tørking av tøy utendørs skal ikke foregå på søn-, høytids- og helligdager.
   Klesvask må fjernes fra snorene når tøyet er tørt. Dette gjelder både ute og i tørkerommet.

  Melding og pålegg fra styret til beboerne ved rundskriv, brev eller oppslag har samme gyldighet som husordensreglene.

  Styret, januar 2021