Kollektive avtaler

Get

Borettslaget har en bredbånd/TV-avtale med Get som er inkludert i husleien. Beboerne kan utvide hastigheten utover dette og tilpasse TV-innholdet selv på get.no.

USBL

USBL er engasjert som forretningsfører for borettslaget og bistår styret med å forvalte borettslaget på en trygg måte. Spørsmål om fakturaer etc. fra USBL og overdragelser kan stilles direkte til dem.

S24

Borettslaget har en avtale med Sikring 24 om brannsikkerhet i blokka og det er montert røykvarslere i alle leiligheter. Hvis alarmen går, tar Sikring 24 kontakt med beboerene direkte – før de sender en fullt bemannet brannbil.

Spørsmål vedrørende røykvarslerne rettes direkte til Sikring 24 telefon 947 89 689.

Ved demontering av røykvarslerne må man melde fra til Sikring 24. Manglende røykvarslere må erstattes på beboernes regning. Dette koster 1580,-

Service og bytte av batterier blir utført uten omkostninger for beboerne.