Masonry Boxed Blog

Motivation to keep blogging
Ringeklokker 150 150 Kaia

Ringeklokker

Porttelefonene i leilighetene er koblet til hverandre, og kan bare demonteres / monteres av en kyndig person. Hvis et apparat blir koblet feil, skaper det trøbbel…

read more