Om bygningen

Borettslaget ligger midt i hjertet av Drøbak med småhusbebyggelse, butikker, kafé, restaurant og grøntanlegg. Det er gammel verneverdig bebyggelse på alle kanter. Bygningen har fått navnet «Apotekblokka» fordi det ligger vis-à-vis «Det gamle apoteket», som hadde apotek i årene 1866-1971.


Bygningen er en treetasjes boligblokk, tegnet av arkitekt MNAL Fritz Fredrik Jordan hos «Jordan & Jordan» i 1953 og sto ferdig i 1955. Den er typisk for sin tid med pussede yttervegger, innskutte balkonger med trepanel og saltak dekket med tegl.Opprinnelig hadde blokka lys grå murpuss og rød teglstein, men pussen ble malt hvit og trepanelet blått, antagelig på 80-tallet. Teglsteinen ble samtidig byttet til svart. Bygningen er ikke blitt endret siden oppføringen, noe som medførte at borettslaget mottok Verneforeningen Gamle Drøbaks Verneplakett for 2016.

Verneforeningen skriver i begrunnelsen: «Bygningen passer godt inn i det gamle bygningsmiljøet, først og fremst fordi den ikke bryter med målestokken i den øvrige bebyggelsen, og fordi den er nøktern i utformingen. Huset inneholder 18 leiligheter av forskjellig størrelse. Apotekblokka er et eksempel på at nyere bygninger kan passe inn i eldre bygningsmiljøer, når bygningene er tilpasset dimensjonene i den øvrige bebyggelsen, og når de som i dette tilfellet har saltak.»


Sommeren 2018 ble fasaden mot  vest og sør renovert og fikk tilbake sin opprinnelige lys grå murpuss. Samtidig ble alle vinduer og balkongdører mot vest ble byttet til tre-lags energivinduer.

BYA er på 427msom er fordelt på 18 leiligheter av ulik størrelse. Planløsningen er endret i enkelte leiligheter, men de opprinnelige målene var:
2 stk 4-roms ca 75m
6 stk 3-roms ca 66m
8 stk 2-roms ca 51m
2 stk 1-roms ca 40m