Praktisk informasjon

Porttelefoner

Apparatene i leilighetene er koblet til hverandre, og kan bare demonteres / monteres av en kyndig person. Hvis et apparat blir koblet feil, kan det skape trøbbel for hele oppgangen.

Navn på ringeklokker

Styreleder skifter navn på ringeklokkene. Ta gjerne kontakt ved behov for endring.

Postkasseskilt ordner beboerne selv. Dette kan f. eks. bestilles fra posten.no

Dørnøkler

Beboernes nøkler passer til:

  • egen leilighetsdør
  • egen oppgangs utgangsdør
  • alle kjellerdører
  • alle dører fra bakhagen
  • søppelrom

Nøklene passer dessverre IKKE til andre oppgangers utgangsdører. Låsene kan bli ødelagt om man tvinger feil nøkkel inn.

Bestilling av nye nøkler

Dørene har systemlåser fra Totalsikkerhet AS. Ekstranøkler kan bestilles fra styreleder. En ny nøkkel koster ca 360 + porto og faktureres direkte til beboer.

Ekstranøkler til postkasser kan kan beboere selv få slipt opp, f.eks. hos Jernia.

Vennligst lås dørene

Det har vært tyverier i blokka og beboerne oppfordres til å lukke og låse alle dører så uvedkommende ikke kommer seg inn i bygningen.

Vaktmester

Vaktmester fra Jarema AS startet for borettslaget 1. september 2019. Vaktmesteren har ansvar for å skifte å lyspærer ved behov,  justere dørpumper, smøre dører, måke snø og annet enkelt vedlikehold. Spørsmål og beskjeder kan rettes til styret.

Gartner

Gartner Torild Stumo har påtatt seg å få orden på beplantningen i bakhagen. Bedene ble gravd opp i september og Torild plantet mange flotte stauder. Det blir spennende å se hvordan det blir til neste sommer!

Rengjøring

Borettslaget får vasket trappene i oppgangene en dag i uken og kjellerrom hver 14 dag. Vask utover dette avtales etter behov.

Matter ved inngangen får vi fra Drøbak Vaskeri. Disse skiftes ut med rene en gang per måned.

Get

Borettslaget bredbånds / TV-avtale med Get som er inkludert i husleien. Beboerne kan tilpasse TV-innholdet på Gets sider. Bredbåndsavtalen gir 1 mb hastighet, men man kan kjøpe mer kapasitet fra Get.om man trenger det. Alle spørsmål om internett og kabel-tv taes direkte med Get.

USBL

USBL er engasjert som forretningsfører for borettslaget og bistår styret med å forvalte borettslaget på en trygg måte. Spørsmål om fakturaer etc. fra USBL og overdragelser kan stilles direkte til dem.

S24

Borettslaget har en avtale med Sikring 24 om brannsikkerhet i blokka og det er montert røykvarslere i alle leiligheter. Hvis alarmen går, tar Sikring 24 kontakt med beboerene direkte – før de sender en fullt bemannet brannbil.

Spørsmål vedrørende røykvarslerne rettes direkte til Sikring 24 telefon 947 89 689.

Ved demontering av røykvarslerne må man melde fra til Sikring 24. Manglende røykvarslere må erstattes på beboernes regning.

Service og bytte av batterier blir utført uten omkostninger for beboerne.

Follo Ren

Husholdningsavfallet blir hentet av Follo Ren en gang i uka – annet avfall kan leveres på Bankløkka. I tillegg til de kjente papir-, glass- og kles-containere kommer Follo Rens nye Miljøbil til Bankløkka to ganger hver måned. Her kan man levere det grovavfallet man kan bære, inntil 0,3 kubikk med avfall. Se Follo Rens side for tider og mer informasjon.

Fellesmaskin

Borettslaget har investert i en industrivaskemaskin av god kvalitet. Vaskekort kan kjøpes av styreleder. Prisen er 250 kr for 25 vask. Beboerne kan skrive seg opp på en liste i vaskerommet for å reservere tid .

Leie av plass

Beboere som ønsker å leie plass til privat vaskemaskin eller fryser, kan søke styret. Det koster 1000 kr pr år for plass til vaskemaskin og 400 kr for plass til fryser. Leien faktureres etterskuddsvis i desember.

Private maskiner står i kjelleren på eget ansvar.

Tomme leiligheter

Leilighetene trenger tilsyn, spesielt om vinteren når vannet kan fryse. Beboerne bør avklare om naboene man deler vannrør med (leilighetene over og under) er hjemme hvis man selv skal reise bort. Borettslaget opplever at leiligheter blir kjøpt av personer som ikke bor permanent i blokka på tross av boplikten i gamle Drøbak. Det er begrenset hvor mange tomme leiligheter et lite borettslag tåler, så en vedtektsendring må kanskje vurderes på sikt.