Praktisk informasjon

 • Borettslaget har investert i en industrivaskemaskin av god kvalitet. Vaskekort kan kjøpes av styreleder. Prisen er 250 kr for 25 vask. Beboerne kan skrive seg opp på en liste i vaskerommet for å reservere tid.

  Innenfor vaskerommet er det et tørkerom med vifte og myntautomat (5,-).

 • Trimrommet inneholder tredemølle, romaskin samt diverse benker og manualer. Det bare å komme når en føler for det! Rommet blir vasket hver 14. dag, og beboerne oppfordres til å bruke innesko og tørke av apparatene etter bruk.

 • Innenfor trimrommet er det et hobbyrom med høvelbenk. Dette kan reserveres for tre dager av gangen.

 • I sykkelboden er det begrenset plass – max to sykler pr. person. Det er fint om man kvitter seg med sykler som ikke er i bruk.

 • Beboere som ønsker å leie plass til fryser i kjelleren kan søke styret. Det koster 400,- pr. år og leien faktureres etterskuddsvis i desember. Fryserne står i kjelleren på eget ansvar.

 • Dørene har systemlåser fra Totalsikkerhet AS. Ekstranøkler kan bestilles fra styreleder. En ny nøkkel koster ca 380,- + porto og faktureres direkte til beboer.

  Nøklene passer til døren til egen leilighet, egen oppgang og fellesrom (IKKE andre oppgangers dører).

 • Porttelefonene i leilighetene er koblet til hverandre, og kan bare demonteres / monteres av en kyndig person. Hvis et apparat blir koblet feil, skaper det trøbbel for hele oppgangen.

 • Styreleder skifter navn på ringeklokkene. Ta gjerne kontakt ved behov for endring.

 • Ekstranøkler til postkasser kan man få slipt opp hos f.eks. Jernia. Postkasseskilt ordner beboerne selv. Dette kan f. eks. bestilles fra posten.no

 • Borettslaget har en avtale med Sikring 24 om brannsikkerhet i blokka og det er montert røykvarslere i alle leiligheter. Hvis alarmen går, tar Sikring 24 kontakt med beboerene direkte – før de sender en fullt bemannet brannbil. Spørsmål vedrørende røykvarslerne rettes direkte til Sikring 24 telefon 947 89 689.

  Ved demontering av røykvarslerne må man melde fra til Sikring 24. Manglende røykvarslere må erstattes på beboernes regning. Dette koster 1580,- Service og bytte av batterier blir utført uten omkostninger for beboerne.

  Brannslukningsapparatene blir kontrollert hvert 5. år. Alle leilighetene fikk nye skumapparater i juni 2020. Disse apparatene skal følge leiligheten ved salg.

 • Styret har inngått avtale med Global Connect om oppgradering av bredbåndet til fiber for beboerne med oppstart 01.07.2023. Kollektiv TV-løsning blir Favoritter IP fra Riks TV.

 • Borettslaget har ansvar for bygningen (konstruksjonen), vinduer / dører og fellesanlegg. Spørsmål og beskjeder angående vedlikehold kan rettes til styret.

  Felles El-anlegge blir kontrollert hvert år. El-anlegg i leilighetene (inkl. sikringsskap) er beboerenes ansvar.

 • Borettslaget får vasket trapper i oppgangene en dag i uken og kjellerrom hver 14 dag. Vask utover dette avtales etter behov.

  Matter ved inngangen får vi fra Drøbak Vaskeri. Disse skiftes ut med rene en gang per måned.

 • Vaktmesterens ansvarsområder er:

  • Justere dørpumper. Smøre hengsler.
  • Skifte lyspærer/ -rør
  • Feie / støvsuge kjeller (1-2 ganger i året).
  • Feie / støvsuge loft (1-2 ganger i året).
  • Fjerne vepsebol.
  • Kutte busker / trær (1-2 ganger i året).
  • Rake løv.
  • Fjerne ugress / mose (1-2 ganger i året).
  • Feie / spyle steinheller og hagebenker.
  • Rense sluk og spyle avløpsrør.
  • Vaske / evnt. bytte tørkesnorer.
  • Feie / spyle fortau og kjellervinduer.
  • Måke  ved snøfall. Salte ved ved ising.
  • Sett opp bakker med info om rasfare.
 • Gartner Torild Stumo holder orden på beplantningen i bakhagen.

 • Husholdningsavfallet blir hentet av Follo Ren en gang i uka – annet avfall kan leveres på Bankløkka. Avfall som ikke passer i søppelkassene kan leveres på Bankløkka til resirkulerings containerne eller Miljøbilen. Søppelrommet kan ikke brukes til privat lagring.

  Follo Rens Miljøbil til Bankløkka to ganger hver måned. Her kan man levere det grovavfallet man kan bære, inntil 0,3 kubikk med avfall. Se Follo Rens side for tider og mer informasjon.

 • SEFBO er borettslagets forretningsfører og bistår styret med å forvalte borettslaget på en trygg måte. SEFBO kan kontaktes på telefon 67 81 88 00 eller mail ved spørsmål om fakturaer, overdragelser etc.