Vaskerom

Kort til felles vaskemaskin kan kjøpes av styreleder. De koster 250 kr (10 kr pr vask). Det ligger en liste på vaskemaskinen hvor man kan skrive opp når man ønsker å reservere maskinen.

Det er et begrenset antall plasser til private vaskemaskiner. Beboere som ønsker dette kan søke styret. Leie av plass koster 1000 kr pr år og faktureres etterskuddsvis i desember.